Osteopathie Drachten

Osteopathie Drachten

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik altijd mijn uiterste best om u van uw klachten af te helpen. Mocht u desondanks een klacht over mij hebben dan kunt u dat kenbaar maken. Voor zowel u zelf als voor mij is het prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan ben ik verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te wijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Osteopathie Drachten is aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie. Voor informatie zie: klachtenregeling osteopathie.